Producenci
Promocje
Karabinek GP R15M Tłokowy 14,5" .223 Rem
Karabinek GP R15M Tłokowy 14,5" .223 Rem

9 500,00 zł

Cena regularna: 9 900,00 zł

Pistolet CZ P-10 S OR 9x19 mm
Pistolet CZ P-10 S OR 9x19 mm

2 999,00 zł

Cena regularna: 3 300,00 zł

szt.
Pistolet VIS 100 M1 CA 9x19 mm
Pistolet VIS 100 M1 CA 9x19 mm

3 999,00 zł

Cena regularna: 4 250,00 zł

Pistolet RIA TAC ULTRA FS Combo 9x19/22 TCM
Pistolet RIA TAC ULTRA FS Combo 9x19/22 TCM

4 999,00 zł

Cena regularna: 5 490,00 zł

szt.
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Ile czeka się na wydanie decyzji przez WPA?
Ile czeka się na wydanie decyzji przez WPA?

   To pytanie zadawał sobie każdy początkujący strzelec dopiero zaczynając swoją przygodę ze strzelaniem. Nieważne o jakie pozwolenie się ubiegałeś, moment złożenia wniosku i czekania na decyzję w niejednym z nas wywoływał niemałe zniecierpliwienie. 

Czas oczekiwania na decyzję WPA

   Jak to jest więc z tym czekaniem? Na oficjalnych stronach policji z różnych województw możemy odnaleźć taką odpowiedź:

   „Ile czasu to zajmie? Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania.”

   Jak dobrze jednak wiemy z tym oczekiwaniem bywa różnie. Skąd więc bierze się taka rozbieżność?

Rola i zadania WPA w wydawaniu pozwoleń na broń

   Na początek dobrze byłoby wyjaśnić sobie czym samo WPA jest, aby lepiej zrozumieć jakimi procedurami się kieruje. WPA w rozwinięciu to Wydział Postępowań Administracyjnych, ale co to właściwie oznacza i czym się zajmują?

   WPA jest jednym z organów administracji publicznej, która to jest rodzajem podmiotu wyodrębnionego w systemie władzy wykonawczej i administracji publicznej w celu realizacji określonych prawem zadań publicznych, głównie w formach władczych. W ujęciu ustrojowym o.a.p. musi mieć następujące cechy:

 1. jest wyodrębniony organizacyjnie,
 2. jest wyodrębniony kompetencyjnie,
 3. działa w imieniu i na rachunek podmiotu publicznoprawnego (np. państwa, wspólnoty samorządowej), w którego strukturze został wyodrębniony,
 4. jest uprawniony do korzystania ze środków władczych.

   Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że organ ma określoną przez prawo formę, która czyni z niego pewną organizacyjną jedność i pozwala odróżnić od innych organów czy podmiotów administracji.

   WPA zaliczymy w tym przypadku do organów terenowych w zależności od województwa w jakim działa. Jakie są natomiast jego zadania?

 1. prowadzenie w II instancji oraz w trybach nadzwyczajnych postępowań administracyjnych i wydawanie w nich rozstrzygnięć w sprawach:
 2. pozwoleń na broń dla osób fizycznych i prawnych oraz dopuszczeń do posiadania broni,
 3. licencji detektywa,
 4. dokonywania wpisów na „Listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej” i „Listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego” oraz skreślania z tych list,
 5. powoływania wewnętrznych służb ochrony i odmowy uzgodnienia planu ochrony,
 6. wydawania opinii w postępowaniu koncesyjnym, dotyczącym usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 7. wydawania opinii o podmiotach wykonujących działalność gospodarczą w zakresie nabywania lub przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
 8. wydawania opinii o osobach powoływanych lub odwoływanych ze stanowisk komendantów straży gminnych (miejskich);
 9. rozpatrywanie skarg i zażaleń w sprawach, o których mowa w pkt 1;
 10. udzielanie odpowiedzi na zapytania osób fizycznych i prawnych w kwestiach dotyczących zadań, o których mowa w pkt 1 i 2;
 11. bieżący przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych i informowanie organów Policji I instancji o kierunkach i tendencjach tego orzecznictwa.

Ile rzeczywiście trwa uzyskanie decyzji WPA dotyczącej pozwolenia na broń?

   Jak widzimy do tej pory, trochę tych zadań do wykonania mają, nas jednak przede wszystkim interesuje, co składa się na wydanie naszego pozwolenia i oczywiście czemu to trwa tak długo?

   Aby wydać pozytywną decyzję WPA w pierwszej kolejności upewnia się, że "nie stanowisz zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego" (Art. 10. UoBiA). Do tego, jak sam doskonale wiesz, przeszedłeś już szereg badań. Drugą kwestią jest "posiadanie ważnej przyczyny posiadania broni" (Art. 10. UoBiA), która to też została wyjaśniona wraz ze złożeniem wniosku, w którym to określasz do jakich celów takowe pozwolenie na broń palną chciałbyś uzyskać. Więcej o dokumentach składanych do WPA przeczytasz TUTAJ.

   Wciąż jednak umyka nam kilka dosyć istotnych kwestii. WPA to przede wszystkim „biuro”. Do biura wpływają dokumenty, na które w świetle prawa administracyjnego ma się do 30 dni administracyjnych. Co masz przez to skoro tak rozumieć, czyli art. 57. Z Kodeksu Postępowania Administracyjnego?

(…) §  3.  Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. (…)

 • 4. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
 • 5. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

1) wysłane na adres do doręczeń elektronicznych organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał dowód otrzymania, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych;

2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) złożone w polskim urzędzie konsularnym;

4) złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej;

5) złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku; (…)

   Do tego zaliczamy jeszcze przede wszystkim czynnik ludzki. WPA tworzą przede wszystkim ludzie, nie komputery, więc wiadomym jest, że jeśli jakiś dokument gdzieś zostanie odłożony i zapomniany na pół dnia, bo są inne czynności do wykonania, to czas sam będzie się wtedy wydłużał. Wedle tego co na tę chwilę można zasłyszeć od znajomych zamieszkujących w Warszawie i okolicach na decyzję od KSP czeka się średnio od 30 do 60 dni, a sam termin najczęściej jest wydłużany, bo WPA czeka na wywiad środowiskowy od dzielnicowego.

   Podsumowując, lepiej po złożeniu wniosku (pod warunkiem, że my dopełniliśmy wszystkich formalności) wziąć dwa głębokie wdechy i uzbroić się jeszcze w chwilę cierpliwości.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl